dimecres, 7 de febrer de 2018

The Ant

A la llar d'infants la Formiga desenvolupem un projecte d'immersió lingüística en anglès.

Per què l'anglès a la llar d'infants?

* Perquè les investigacions psicolingüístiques demostren que els nens i nenes que tenen contacte amb més d'una llengua abans dels 3 anys les incorporen les dues (o més).

* Perquè a més contacte i exposició amb una llengua, més augmenta la capacitat de comunicar-nos amb la mateixa.

* Perquè els infants de curta edat són globalment més eficaços en l'aprenentatge de la llengua estrangera. Com més precoç és l'aprenentatge, més alt és l'assoliment.

* Perquè l'aprenentatge en edats primerenques és fonamental per a una correcta adquisició fonètica (accent).

* Perquè lluny d'interferir en l'aprenentatge de la llengua materna, s'ha demostrat que l'aprenentatge de diferents llengües es reforça mútuament.

Com fem anglès a la llar d'infants (metodologia)?

* Una de les mestres de la llar parla, es relaciona i treballa amb els infants sempre amb aquesta llengua.

* Els infants aprenen la llengua de forma natural, en les situacions i dinàmiques habituals de l'aula. L'aprenentatge d'aquesta llengua estrangera es realitzarà, doncs, a partir d'una metodologia lúdica, treballant els següents àmbits:

- Treball dels hàbits i rutines de la classe: tenint en compte que el dia a dia a la llar d'infants segueix unes pautes establertes i repetitives, s'aprofitarà aquest context seguritzant per introduir vocabulari en anglès en aquelles situacions que ja són conegudes. Per exemple, s'introduiran paraules i frases d'utilització freqüent (good morning, good bye, do a circle, do a train, please...). D'aquesta manera, i de forma natural, el nen anirà habituant-se a aquest idioma i utilitzarà naturalment aquesta llengua en contextos concrets.

- Estimulació amb música: es treballaran diferents cançons gesticulades, adaptades a aquest grup d'edat, en anglès. Les cançons són un recurs molt motivador pels infants, de manera que incorporen sense dificultats la lletra en anglès, assolint dos objectius: l'escolta de diferents emissors en llengua anglesa i la pràctica del vocabulari, tot cantant.

- Treball del vocabulari: a partir de diferents materials, com ara fotografies, imatges, bits d'intel.ligència... es treballarà vocabulari específic (a partir d'un any).

- Treball dels contes: l'escolta de diferents contes és també un recurs per habituar-se a escoltar la llengua anglesa i per adquirir vocabulari nou.

Quan fem anglès a la llar d'infants?

Infants de 0 a 1 any: realitzaran un 10% de les classes en anglès, amb l'objectiu que s'habituïn a la mestra i que comencin a escoltar la sonoritat d'aquesta llengua. Es treballarà bàsicament a partir de jocs de falda i de cançons.

Infants d'1 a 2 anys: realitzaran el 25% de les classes en anglès, incorporant una metodologia més específica i desenvolupant tots els punts descrits anteriorment (treball d'hàbits i rutines, estimulació amb música, treball de vocabulari i treball dels contes).

Infants de 2 a 3 anys: realitzaran el 50% de les classes en anglès, a través de la metodologia descrita (treball dels hàbits i rutines, estumulació amb música, treball de vocabulari i treball dels contes).